1 phân, 1 ly, 1 tấc, một thước bằng bao nhiêu cm

Phân, Tấc, li, thước đều là những đơn vị đo chiều dài thông dụng được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. Thay vì phải sử dụng các đơn vị mm, cm, dm khi đọc khá dài thì người ta đơn giản hóa đi bằng các tên gọi ngắn gọi hơn được sắp xếp theo thứ tự li –> phân –> tấc –> Thước.

1 phân, 1 ly, 1 tấc, một thước bằng bao nhiêu cm

1 phân, 1 ly, 1 tấc, một thước bằng bao nhiêu cm

1 li = 1 mm
1 phân = 1 cm
tấc = 1 dm = 10 cm
1 thước = 1m = 100cm
1 cây số = 1000 m

Đây là 1 cách cũng gặp cả ở trong các đơn vị đo trong lượng như tấn tạ yến

PS: Nhiều bạn cứ thắc mắc tại sao search trên google thì 1 thước trung quốc, 1 tấc trung quốc không phải giống như bài viết này thì do ngày xưa nước ta dùng hệ đo lường cổ giống Trung Quốc(bị ảnh hưởng văn hóa). Còn bây giờ đã dùng hệ đo lường hiện đại rồi nên đừng thấy trên wiki nó viết khác rồi bảo bài viết này sai nhé. Đây là kiến thức thực tế mình biết trong đời sống hằng ngày chứ ko phải search google như mấy anh hùng bàn phím đâu

No Responses

Write a response