code ffmpeg

Code ffmpeg ghép nhiều video

Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người ghép file video lại với nhau bằng ffmpeg.

  • Ở đây tôi sẽ sử dụng giao thức concat để nối các tệp tin video nhờ ffmpeg

code ffmpeg

code ffmpeg

  • Ngoài ra, sách hướng dẫn sử dụng FFmpeg cũng thảo luận một phương pháp đặc biệt dành cho các tệp MP4, để nối các tập tin này một cách hoàn hảo, nhưng yêu cầu bạn tạo các tệp tạm thời như sau:

  • Ngoài ra thì vẫn còn 1 cách ghép các file video bằng ffmpeg có cùng codec nhanh chóng và bỏ qua được bước tạo file tạm.

đầu tiên chúng ta sẽ phải tạo 1 file .txt có chứa đường dẫn tới các tệp tin video.

ví dụ tôi tạo file input.txt,

trong file input.txt tôi sẽ trỏ tới các video

bây giờ chúng ta có thể chạy lệnh để nối các file video lại với nhau bằng lệnh

ffmpeg -f concat -i input.txt -codec copy output.mp4

Trên đây tôi đã hướng dẫn các bạn 3 cách dùng code ffmpeg ghép file video hi vọng các bạn áp dụng nó vào các ý tưởng và thành công, mang về nhiều $ nhé!

Xem thêm: Kho code ffmpeg lách bản quyền video.

Code ffmpeg ghép nhiều video
5 (100%) 3 votes
10

No Responses

Write a response