ThienThan.Mobi

Thông tin tin cậy dành cho cha mẹ của bé

Toàn quốc: - Bảo Hiểm Nhân Thọ - Người Con Nuôi Hiếu Thảo |

Toàn quốc: - Bảo Hiểm Nhân Thọ - Người Con Nuôi Hiếu Thảo |

Quý Bùi
Con bạn sinh ra, chắc chắn dù thế nào bạn vẫn phải chăm sóc thật tốt.
Nhưng không có gì chắc chắn là con bạn sẽ có hiếu với bạn.
Đợi đi, 20 năm sau bạn sẽ có câu trả lời.

Nhưng,...
Khi tham gia 1 sản phẩm Bảo hiểm, điều này giống như bạn nhận nuôi thêm 1 đứa con. Đứa con nuôi này Chắc Chắn sẽ Hiếu Thảo với bạn.

Việc của bạn, cũng phải nuôi đứa con Hiếu Thảo này đến khi nó trưởng thành (15 năm hoặc 18 năm). Chi phí sinh hoạt hàng năm của nó, là do bạn quyết định. Nó ốm hay béo là do bạn chọn chế độ dinh dưỡng thế nào với nó.

- Khi bạn đau ốm, bệnh tật - Đứa
con này bên cạnh, chi phí con nuôi lo.
- Khi bạn về hưu - Đứa con nuôi đưa tiền tiêu cho bạn từ tài khoản mà bạn đã nuôi nó.
- Khi bạn đi du lịch - Đứa con nuôi thầm nói "Tiền đây! Ba Mẹ cứ việc lấy mà dùng, Con yêu Ba Mẹ!"
- Thậm chí, khi bạn qua đời - Đứa con nuôi này lo hậu sự và thay bạn làm Cha Mẹ của tất cả anh/chị/em của nó với 1 tài khoản To Bự mà bạn cũng không thể ngờ đến.

Bạn có tin không?
Liên hệ mình nhé: sđt, zalo 0947.044.477[​IMG]
[​IMG][​IMG]
 

Thông tin tin cậy dành cho cha mẹ

Sitemap