ThienThan.Mobi

Thông tin tin cậy dành cho cha mẹ của bé

Chọn Gian Hàng - Khu Hàng Ăn |

Chọn Gian Hàng - Khu Hàng Ăn |

support12
Sơ đồ gian hàng tại: Hội Chợ Làm Cha Mẹ - Mùa đông ấm áp 2018

[​IMG]

Chú ý: Sơ đồ mang tính chất tương đối, vị trí các gian hàng có thể dịch chuyển so với vị trí trên sơ đồ đôi chút.

DANH SÁCH CÁC GIAN:
- Thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới ( căn cứ theo thứ tự nộp phí )

1. Fb Thuy Nem Chua - Gian số 1
2. Fb - Le Oanh - Gian số 2+3
3. Fb - Hoai Pham - Gian số 5
4. Fb - Kem Kem - Gian số 4

Cách chọn gian hàng:

Mỗi lần chọn BTC mời 5 người vào chọn gian hàng trong số những gian hàng chưa có người chọn. Thứ tự để chọn là theo thứ tự mà các bạn đã đóng tiền đầy đủ cho các gian hàng mà bạn tham gia. Nếu ngày bạn đến lượt mà quên thì sẽ được đưa vào chọn cuối trong danh sách chọn gian hàng ngày hôm đó hoặc đầu của danh sách chọn trong ngày tiếp theo.

Bạn cần phải chọn công khai 5 - 10 (tùy thứ tự chọn gian của bạn) vị trí xếp theo thứ tự từ thích nhiều đến thích ít cách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ: Có 10 gian hàng từ 1-10
- Người thứ nhất chọn: 1, 7
- Người thứ hai chọn: 1, 5, 7
- Người thứ ba chọn: 5, 4, 6, 8
- Người thứ tư chọn: 2, 8, 10, 1, 3
- Người thứ năm chọn: 5, 4, 2, 1, 3

Kết quả: Người thứ nhất được gian 1, người thứ 2 được gian 5, người thứ 3 được gian 4, người thứ 4 được gian 2, người thứ 5 được gian 3

Nếu người nộp phí trước bạn chưa chọn gian hàng, bạn vẫn nên chọn gian hàng. Bởi nếu bạn phụ thuộc vào người nộp phí trước bạn, ngoài 5h, người nộp phí sau bạn có thể chọn được gian hàng mà bạn dự kiến.

Trong trường hợp các chủ gian hàng chọn trùng gian hàng, BTC sẽ ưu tiên như sau:

- Trong vòng 12h kể từ giờ BTC nhắn tin hoặc gửi mail thông báo các gian hàng vào chọn, BTC ưu tiên lựa chọn của các gian hàng được mời trước.

- Sau 12h kể từ giờ BTC PM thông báo các gian hàng vào chọn, BTC sẽ ưu tiên lựa chọn của các gian hàng chọn trước.

Nếu bạn muốn bổ sung lựa chọn cho đủ số gian hàng theo thứ tự nộp phí, bạn vui lòng post bài mới. BTC sẽ không chịu trách nhiệm đối với những bài edit .

Lưu ý:

- Với các gian hàng đã chuyển khoản nhưng chưa xác nhận nickname hoặc không ghi rõ nội dung chuyển tiền, BTC không thể đảm bảo quyền lợi trong việc chọn gian hàng cho gian hàng đó.

- Các gian hàng chưa được mời chọn gian hàng nhưng đã chọn sẽ không được coi là hợp lệ. Các bạn sẽ cần chọn lại khi được.

- Sơ đồ mang tính chất tương đối, vị trí các gian hàng có thể dịch chuyển so với vị trí trên sơ đồ đôi chút.
 
lê kim oanh
A1, A2 ,A3, A4
 
Thuynh
Mình muốn share gian ẩm thực có bạn nào có nhã hứng share không
 

Thông tin tin cậy dành cho cha mẹ

Sitemap