ThienThan.Mobi

Thông tin tin cậy dành cho cha mẹ của bé

Chọn Gian Hàng - Khu Phi Thực Phẩm |

Chọn Gian Hàng - Khu Phi Thực Phẩm |

support12
Sơ đồ gian hàng tại: Hội Chợ Làm Cha Mẹ - Mùa đông ấm áp 2018

[​IMG]

Chú ý: Sơ đồ mang tính chất tương đối, vị trí các gian hàng có thể dịch chuyển so với vị trí trên sơ đồ đôi chút.

DANH SÁCH CÁC GIAN:
- Thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới ( căn cứ theo DANH SÁCH CÁC GIAN HÀNG NỘP PHÍ )Cách chọn gian hàng:

Mỗi lần chọn BTC mời 10 người vào chọn gian hàng trong số những gian hàng chưa có người chọn. Thứ tự để chọn là theo thứ tự mà các bạn đã đóng tiền đầy đủ cho các gian hàng mà bạn tham gia. Nếu ngày bạn đến lượt mà quên thì sẽ được đưa vào chọn cuối trong danh sách chọn gian hàng ngày hôm đó hoặc đầu của danh sách chọn trong ngày tiếp theo.

Bạn cần phải chọn công khai 5 - 10 (tùy thứ tự chọn gian của bạn) vị trí xếp theo thứ tự từ thích nhiều đến thích ít cách nhau bởi dấu phẩy.

Nếu người nộp phí trước bạn chưa chọn gian hàng, bạn vẫn nên chọn gian hàng. Bởi nếu bạn phụ thuộc vào người nộp phí trước bạn, ngoài 5h, người nộp phí sau bạn có thể chọn được gian hàng mà bạn dự kiến.

Trong trường hợp các chủ gian hàng chọn trùng gian hàng, BTC sẽ ưu tiên như sau:

- Trong vòng 12h kể từ giờ BTC nhắn tin hoặc gửi mail thông báo các gian hàng vào chọn, BTC ưu tiên lựa chọn của các gian hàng được mời trước.

- Sau 12h kể từ giờ BTC PM thông báo các gian hàng vào chọn, BTC sẽ ưu tiên lựa chọn của các gian hàng chọn trước.

Nếu bạn muốn bổ sung lựa chọn cho đủ số gian hàng theo thứ tự nộp phí, bạn vui lòng post bài mới. BTC sẽ không chịu trách nhiệm đối với những bài edit .

Lưu ý:

- Với các gian hàng đã chuyển khoản nhưng chưa xác nhận nickname hoặc không ghi rõ nội dung chuyển tiền, BTC không thể đảm bảo quyền lợi trong việc chọn gian hàng cho gian hàng đó.

- Các gian hàng chưa được mời chọn gian hàng nhưng đã chọn sẽ không được coi là hợp lệ. Các bạn sẽ cần chọn lại khi được.

- Sơ đồ mang tính chất tương đối, vị trí các gian hàng có thể dịch chuyển so với vị trí trên sơ đồ đôi chút.
 
bon_bon2015
Mình chọn theo thứ tự ưu tiên là:35,36,43,53,54,7,8,22,21,63
 
M3yy3uc0n
Mình chọn gian theo thứ tự ưu tiên: 36, 35 Mod nhé.
 
mit86
Mình chọn gian này nhé
53-54-43-64-63-35-36
 
snowlight1
M chọn theo thứ tự 35-53-43 nhé mod
 
Truc Duong
MÌnh chọn 21,22,7,8,43
 
phanthanh79
Mình chọn gian 53 ạ, cảm ơn Mod
 
metom_2011
Mình chọn 54, 36, 43. Thanks mod
 
mimosa18
Mình chọn: 85,43,63 nhé.
 
la mer
La mer chọn 63, 74, 100, 8, 22, 21
 
Trang BigBB
Trang BigBB chọn 3 gian hàng liên tiếp: 74-75-76, 61-62-63, 82-83-84
 
mẹ mỳ chũ
Mình chọn theo thứ tự: 100, 74, 109, 21, 22, 8, 7
 
ngan88nd
Em chọn đăng ký theo thứ tự ưu tiên 22,21,63,74,55,34,37
 
Maibui44
Mình chọn theo thứ tự63,74, 85,100,8,7
 
linhpham6286
Mình chọn gian 8, 21, 22, 109, 74
 
thu80
Mình chọn theo thứ tự: 63,21,22,37,38,56,52,57,39,40 - Gian hàng: banchaidanhrangmoret
 
quynhhuong912
Em chọn gian hàng: 52 - 44 - 63 - 74 - 62
Gian hàng: quynhhuong912 - Hanoi Hot Wheels Store
 
MinhAnhShop-VNXK
Mình chọn 55,56,109
 
support12
Mã số gian hàng của bạn là 3 gian liên tiếp, mã số 82-83-84 nhé.
 
support12
Mã số gian hàng của bạn là gian 56 nhé
 


Thông tin tin cậy dành cho cha mẹ

Sitemap