ThienThan.Mobi

Thông tin tin cậy dành cho cha mẹ của bé

Thư Mời Tham Gia Tổ Chức Khu Vui Chơi Miễn Phí Cho Bé |

Thư Mời Tham Gia Tổ Chức Khu Vui Chơi Miễn Phí Cho Bé |

support12
Thư mời tham gia tổ chức khu vui chơi miễn phí cho bé tại hội chợ giao lưu Làm Cha Mẹ - Mùa đông ấm áp 2018

Thời gian đăng ký: Từ ngày 27/11/2018 tới hết ngày 05/12/2018 hoặc cho tới khi đủ số lượng nhà tài trợ.

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ:
TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TÀI TRỢ:
Mẫu đăng ký tham gia

Nickname LCM: ....
Các trò chơi tại khu vui chơi: .....
Link bán hàng của nhà tài trợ: ....
Thông tin về nhà tài trợ: (nếu có)
 

Thông tin tin cậy dành cho cha mẹ

Sitemap