Thiên Thần .Mobi

Thông tin dành cho cha mẹ


Quảng cáo

Bạn Có Biết Tuổi Thọ Của Vẹt Cảnh Không? |

Bạn Có Biết Tuổi Thọ Của Vẹt Cảnh Không? |

mynt0002
Trong trường hợp không xảy ra tai nạn, sức khỏe tốt thì các giống vẹt nhỏ có thể sống được hơn 10 năm. Vẹt kích thước trung bình có thể sống được hơn 20 năm. Vẹt cỡ trung bình lớn có tuổi thọ trung bình 40-60 năm. Vẹt cỡ lớn có thể sống tới hơn 80 năm. Đây là tuổi thọ trung bình khi nuôi vẹt trong điều kiện nhân tạo.

Vẹt là nhóm các loài chim có chỉ số IQ cao, nhất là vẹt kích thước lớn. Hơn nữa chúng là loài sống theo bầy đàn hoặc thành đôi, có tính xã hội rất cao. Chúng rất gắn bó và có tình cảm sâu sắc đối với con đầu đàn và bạn đời. Vì vậy hậu quả của việc thay đổi chủ sau một thời gian dài nuôi dưỡng là vô cùng nghiêm trọng.

Vẹt rất dễ bị stress và tự làm hại mình nếu cảm thấy bị bỏ rơi. Chúng có thể bỏ ăn thức ăn cho vẹt khi bị stress. Bởi vậy, một khi bắt đầu nuôi vẹt làm thú cưng, bạn hãy chuẩn bị tâm lý để chăm sóc chúng lâu dài. Không chỉ vài năm mà có khi cả cuộc đời.