Thiên Thần .Mobi

Thông tin dành cho cha mẹ


Quảng cáo

Cắt Mí Được Khoảng Bao Lâu ? |

Cắt Mí Được Khoảng Bao Lâu ? |

Hatdetv
Mình vừa cắt mí tại một spa được khoảng 2 tháng.
Gio mí của mình rất đẹp.
Nhưng nghe nói cắt mí tùy vào cơ địa mỗi người sẽ được lâu hay không.
Ai từng cắt mĩ rồi cho mình biết bạn cắt và giữ được trong bao lâu rồi và cách chăm sóc sao cho mí không bị sụp như cũ với ạ ?