Thiên Thần .Mobi

Thông tin dành cho cha mẹ


Quảng cáo

Con Em Chúng Ta Đang "quá Tải" Với Kiến Thức, Đôi Khi Quên Mất Học 3 Chữ Này |

Con Em Chúng Ta Đang "quá Tải" Với Kiến Thức, Đôi Khi Quên Mất Học 3 Chữ Này |

Kieu Tue Minh
học tri thức ở trường, học thêm và học thêm... con cái chúng ta bây giờ quả là bận rộn, vậy mà đôi khi chúng ta quên không hướng dẫn các con học ba điều này
 
trangmiu2011
con trẻ bây giờ dần mất đi tuổi thơ hoặc k có tuổi thơ. Vì mải mê theo trào lưu học và học, học quá nhiều .
 
Kieu Tue Minh
Vâng đúng rồi, mình thấy các con theo trào lưu học tri thức quá nhiều mà không được rèn luyện những đức tính cơ bản