Thiên Thần .Mobi

Thông tin dành cho cha mẹ


Quảng cáo

Toàn quốc: - Dầu Lạc Để Được Bao Lâu ? |

Toàn quốc: - Dầu Lạc Để Được Bao Lâu ? |

dầu lạc nguyên chất, dầu đậu phộng,
songsachfood
- Các loại dầu tinh luyện đóng chai trên thị trường như dầu ăn neptune, meizan thường có thời gian sử dụng lên đến 18 tháng hoặc 24 tháng tức là 1 năm rưỡi và 2 năm, tuy nhiên đã qua sử lý mới có thể để lâu như vậy.

Còn thời gian sử dụng của dầu lạc nguyên chất thường khoảng 6 tháng ở nhiệt độ môi trường khoảng dưới 30 độ C, cất dữ trong chai thủy tinh hoặc chai nhựa sạch.

[​IMG]