Thiên Thần .Mobi

Thông tin dành cho cha mẹ


Quảng cáo

Sài Gòn: - Hội Thảo: “những Công Cụ Vàng Dành Cho Nhà Quản Lý” |

Sài Gòn: - Hội Thảo: “những Công Cụ Vàng Dành Cho Nhà Quản Lý” |

hội thảo, quản lý,
truongsam123
Phần 1: Trình bày của diễn giả

Tìm hiểu những công cụ giúp giải quyết các vấn đề đặt ra :

  1. Đúng việc trong từng thời điểm chưa ?
  2. Năng lực giải quyết vấn đề của cả TEAM – Tổ đội/Nhóm/Phòng ra sao?
  3. On the Job Training (OJT) có thể trở thành công cụ khiến nhân viên dấn thân vào mồi trường
    công việc ? thay thế cho các kỹ năng hay chính sách động viên khác ?

  4. Lãnh đạo đã phát huy từng thành viên thông qua lắp ghép năng lực của họ ?
  5. Bao lâu thì chúng ta phản hồi tích cực cho nhau một lần ?

Đăng ký tham dự Hội Thảo: “NHỮNG CÔNG CỤ VÀNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ”

Nhấp vào ĐĂNG KÝ NGAY

- Điền thông tin vào Form đính kèm và gửi Email về địa chỉ: info@sam.edu.vn,
- Số điện thoại: (028) 3938 1118 – (028) 3938 1119 – Hotline: 0963 245 645

Chi Phí Tham Dự: 400.000/người, số lượng giới hạn. Ưu tiên khách mời đăng ký trước sẽ nhận được ưu đãi từ chương trình.

Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM