Thiên Thần .Mobi

Thông tin dành cho cha mẹ


Quảng cáo

Khác: - Mang Bầu Tháng Thứ Hai, Ngén Đến Nỗi Uống Nước Cũng Nôn |

Khác: - Mang Bầu Tháng Thứ Hai, Ngén Đến Nỗi Uống Nước Cũng Nôn |

nghén, nghén chua, nghén ngọt, ốm nghén, thai nghén,
Trứng Đà Điểu Thu Minh
Chào các mẹ, theo các mẹ thì nên làm thế nào?
Tình hình là em gái của em mang bầu tháng thứ 2, nó ốm ngén đến mức không ăn được gì cả, ăn gì cũng nôn, mật xanh mật vàng, đến nỗi uống nước cũng nôn. Người thì gầy đi mà không biết làm thế nào cho đỡ ngén.
Theo kinh nghiệm của các mẹ thì nên làm thế nào?