Thiên Thần .Mobi

Thông tin dành cho cha mẹ


Quảng cáo

Toàn quốc: - Một Số Sản Phẩm Điều Hòa Trung Tâm Daikin |

Toàn quốc: - Một Số Sản Phẩm Điều Hòa Trung Tâm Daikin |

điều hòa trung tâm daikin,
Nguyễn Ngọc Khoa ADC
Điều hòa trung tâm Daikin là sản phẩm đáng để sử dụng trong các văn phòng lớn, xí nghiệp, sảnh lớn...
Em cần tham khảo 1 số mẫu điều hòa trung tâm cho văn phòng cty ạ.
Dàn Nóng VRV-H Daikin Loại Cop Cao RXYQ12AHYMV 12HP 2 Chiều
Dàn Nóng VRV-H Daikin Loại Cop Cao RXYQ18AHYMV 18HP 2 Chiều
Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Điều Hoà Không Khí FXBQ63PVE (Cho Phòng Sạch)
Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Tủ Đứng Đặt Sàn FXVQ500NY16 (Nối Ống Gió)
Cảm ơn mn