Thiên Thần .Mobi

Thông tin dành cho cha mẹ


Quảng cáo

Quy định về những hoạt động cộng đồng trên diễn đàn LÀM CHA MẸ |

Quy định về những hoạt động cộng đồng trên diễn đàn LÀM CHA MẸ |

webmaster
Quy định về những hoạt động cộng đồng trên diễn đàn LÀM CHA MẸ

Thành viên trên diễn đàn LÀM CHA MẸ có quyền khởi xướng các hoạt động cộng đồng và kêu gọi sự tham gia của các thành viên khác nếu thỏa mãn các điều kiện như sau:

1. Không mời chào, lôi kéo sang website khác: Không mời chào, lôi kéo các thành viên diễn đàn LÀM CHA MẸ cũng như độc giả của trang web lamchame.com sang một website khác với lamchame.com

2. Không mời chào sang hoạt động của các tổ chức khác: Không kêu gọi, giới thiệu, mời chào, lôi kéo… các thành viên và độc giả của website lamchame.com tham gia các hoạt động của các tổ chức, website khác

3. Không mời tham gia các hoạt động vi phạm đạo đức: Không mời gọi, lôi kéo, giới thiệu… tới các thành viên, độc giả của lamchame.com tham gia bất kỳ các hoạt động có vi phạm những chuẩn mực giá trị đạo đức mà xã hội coi trọng hoặc có tính chất vi phạm pháp luật.

4. Không tổ chức hội chợ: Không sử dụng diễn đàn LÀM CHA MẸ và các tính năng của diễn đàn LÀM CHA MẸ trong việc tổ chức các hoạt động Hội chợ, hoặc tổ chức các hình thức mua bán cho dù với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự đồng ý của BQT.

5. Hoạt động tại các địa phương: Các hoạt động cộng đồng của nhóm thành viên được tổ chức tại địa phương nơi có những sự kiện được tổ chức của ban quản trị thì không được trùng thời gian hoặc có thời gian gần với ngày tổ chức sự kiện (trong vòng 1 tuần) của ban quản trị.

6. Sử dụng thương hiệu LÀM CHA MẸ, lamchame.com, logo, slogan, địa chỉ website lamchame.com: Các hoạt động của thành viên diễn đàn LÀM CHA MẸ được phép sử dụng biểu tượng (logo), slogan, địa chỉ website... trừ các hoạt động sau: Có tính chất thương mại, có doanh thu, những hoạt động liên quan đến tranh đấu hoặc những sự kiện có thu phí bao gồm cả các hoạt động quyên góp từ thiện. Những hoạt động ngoại trừ này nếu muốn sử dụng logo, slogan, hoặc địa chỉ website lamchame.com phải được sự đồng ý của ban quản trị. Khi bạn sử dụng thương hiệu LÀM CHA MẸ, lamchame.com, logo, slogan, địa chỉ website là đồng nghĩa với việc bạn hiểu, đồng ý và tôn trọng quyền sở hữu chính thức thương hiệu LÀM CHA MẸ, lamchame.com, logo, slogan, địa chỉ website lamchame.com thuộc về BQT diễn đàn LÀM CHA MẸ. Và điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ cam kết không làm bất cứ hành động nào gây thiệt hạy hay bất lợi cho diễn đàn LÀM CHA MẸ, website lamchame.com và cộng đồng thành viên LÀM CHA MẸ.

Nếu bạn muốn sử dụng tên LÀM CHA MẸ, tên viết tắt LCM cho nhóm, câu lạc bộ của mình, bạn cần phải được sự đồng ý của BQT và bạn phải cam kết tôn trọng quyền sở hữu thương hiệu LÀM CHA MẸ, logo, tên viết tắt... thuộc về BQT lamchame.com và không làm bất cứ hành động nào gây thiệt hạy hay bất lợi cho diễn đàn LÀM CHA MẸ và cộng đồng thành viên LÀM CHA MẸ. Và để sử dụng, bạn cũng cần phải có những thông tin thông báo làm sao để người dùng không hiểu lầm là bạn đang đại diện cho BQT của diễn đàn LÀM CHA MẸ.

7. Các hoạt động mua bán: Các hoạt động liên quan đến mua bán chỉ đăng tải trong phần MUA SẮM, TIÊU DÙNG và cần tuân thủ những quy định của phần này. Những hoạt động liên quan đến đấu giá phải được đăng tải trong mục đấu giá và tuân thủ theo quy định của mục đấu giá.

8. Từ thiện: Điều kiện cho các hoạt động từ thiện này như sau:

• Đảm bảo sự minh bạch: Mọi khoản thu, chi liên quan đến hoạt động từ thiện phát động trên diễn đàn LÀM CHA MẸ phải được minh bạch và công khai.

• Người đứng ra huy động quyên góp cần phải công khai các thông tin cá nhân như: Ảnh chụp của Chứng minh thư, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại cố định, số điên thoại di động, email, và phải là thành viên của diễn đàn LÀM CHA MẸ ít nhất 6 tháng và có ít nhất 300 bài viết trước khi bắt đầu đứng ra quyên góp.

• Có khả năng kiểm tra độc lập: Những hoạt động liên quan đến từ thiện được phát động trên diễn đàn LÀM CHA MẸ phải đảm bảo khả năng cho phép có sự kiểm tra bởi bất cứ một bên độc lập nào nhằm chứng minh sự minh bạch và công khai của các hoạt động.

• Các hoạt động từ thiện phải tách rời với các hoạt động thương mại.

• Không chuyển hiện vật quyên góp cho bất cứ một bên thứ 3 nào khác.

• Không sử dụng các hoạt động cộng đồng vào bất cứ một mục đích chính trị nào (các hoạt động dưới danh nghĩa Đoàn thanh niên, hội Phụ nữ, Ủy ban Mặt trận tổ quốc... hoặc hoạt động của các đảng phái chính trị khác nhau được coi là các hoạt động có tính chất chính trị).

• Ban quản trị diễn đàn LÀM CHA MẸ khuyến khích các thành viên của mình hướng các hoạt động từ thiện đến những việc như giúp đỡ những người khó khăn là thành viên diễn đàn LÀM CHA MẸ và thân nhân họ, các hoạt động từ thiện giúp đem lại lợi ích lâu dài, những hoạt động xây dựng môi trường an toàn hơn cho trẻ, bảo vệ quyền trẻ em…

9. Các hoạt động có quyên góp khác

• Không quyên góp cho hoạt động chính trị của bất cứ đảng phái chính trị nào.

• Không chuyển tiền cho bất cứ một đảng phái chính trị hoặc bất cứ một tổ chức chính trị nào (kể cả các cơ quan thuộc nhà nước).

• Không quyên góp cho công ty hay các hoạt động vì lợi nhuận.

• Không quyên góp cho bất kỳ hoạt động hoạt động của bất cứ công ty, tổ chức, trang web hay một cộng đồng nào khác ngoài Lamchame.com.

• Không quyên góp cho các hoạt động nhằm phản đối hoặc lên án bất cứ cá nhân, tổ chức, hay quốc gia nào.

• Không quyên góp của những người không phải thành viên trên diễn đàn Lamchame.com, điều này có nghĩa là nếu bạn quyên góp từ những nơi khác thì phải tách rời và không cập nhật chung với thông tin quyên góp tại diễn đàn Lamchame.com

• Nếu không tiếp tục hoạt động cần chuyển mọi thứ cho BQT diễn đàn Lamchame.com

• Không chuyển những khoản quyên góp được cho bất cứ bên nào khác.

• Người đứng ra quyên góp phải là thành viên của diễn đàn với điều kiện ít nhất là: có không dưới 1000 bài post và thời gian đăng ký thành viên không dưới một năm, và cần có 2 người có cùng điều kiện như trên chứng nhận. Khi post bài có quyên góp, người quyên góp cần phải công khai các thông tin cá nhân của mình như sau:

- Họ và tên thật
- Địa chỉ cố định
- Địa chỉ email, điện thoại cố định, điện thoại di động
- Scan 2 mặt chứng minh thư hoặc hộ chiếu đang còn hạn sử dụng (ít nhất không bị quá hạn trong vòng 1 năm)

Ngoài ra người đứng ra quyên góp cần nêu rõ:

- Mục đích sử dụng những giá trị quyên góp.
- Đảm bảo mọi hoạt động được công khai, minh bạch và có ghi chép đầy đủ, thông tin phải được công khai tại diễn đàn Lamchame.com).
- Cam kết tuân thủ các quy định nêu trên và cam kết chấp nhận và tích cực hợp tác khi có sự kiểm tra độc lập.
- Trong topic quyên góp ghi rõ nội dung sau bằng chữ đậm và màu đỏ: "Khi bạn tham gia đóng góp là đồng nghĩa với việc bạn hiểu và đồng ý rằng đây là hoạt động quyên góp hoàn toàn của thành viên chứ không có sự tham gia của BQT diễn đàn, và bạn tự chịu mọi rủi ro có liên quan. Trong quá trình hoạt động quyên góp nếu có gì không minh bạch thì bạn có quyền và trách nhiệm yêu cầu sự kiểm tra của BQT".

10. Offline: Các sự kiện offline do thành viên khởi tạo chỉ quảng bá trong nhóm của mình thuộc mục CÂU LẠC BỘ VUI CHƠI - GIẢI TRÍ. Và có thể đặt dòng quảng cáo dưới chữ ký. Tất cả những kêu gọi sai vị trí có thể sẽ bị xóa hoặc chuyển đến khu vực phù hợp hơn mà không cần phải thông báo trước.

11. Tổ chức các cuộc thi: Để có thể tổ chức cuộc thi, bạn cần phải là thành viên tham gia diễn đàn ít nhất 6 tháng và có ít nhất 300 bài viết. Nếu bạn tổ chức các cuộc thi trong các thành viên của diễn đàn LÀM CHA MẸ, bạn cần phải thông báo trước kế hoạch của bạn với BQT diễn đàn. Và trong mọi thông tin mời gọi tham gia của thành viên bạn cần phải ghi rõ dòng chữ này bằng màu đỏ (nổi bật so với màu chữ khác trong các thông báo) với nội dung như sau:

"Khi bạn tham gia cuộc thi/sự kiện này là đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và đồng ý rằng BTC cuộc thi không phải và không liên quan đến BQT diễn đàn LÀM CHA MẸ. Bạn tham gia là hoàn toàn tự nguyện và bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro có liên quan. Khi tham gia các cuộc thi, bạn cũng không được gửi tin nhắn mời gọi sự ủng hộ mà không được sự đồng ý trước của họ."

Trường hợp bạn tạo topic cuộc thi mà không thỏa mãn điều kiện, topic đó có thể bị xóa bỏ bất cứ lúc nào mà không cần có thông báo trước. Nếu bạn thấy topic cuộc thi được tạo mà nó không đủ điều kiện, xin vui lòng không tham gia và thông báo cho BQT tại phần Góp ý cho LCM hoặc nhắn tin cho các mod như: support, support3, support4, support5, support7, support8, support9 với đường link đến topic mà bạn thấy chưa đủ điều kiện. Đảm bảo điều này sẽ giúp cho chất lượng các cuộc thi được nâng cao và tránh những rắc rối có thể xảy ra.

Để các cuộc thi không trùng nhau dẫn đến tính kém hiệu quả, bạn nên liên hệ với BQT để thống nhất thời điểm mà không bị trùng thời gian với các cuộc thi hoặc các hoạt động khác. Để liên hệ bạn có thể gửi bài vào mục Hỏi đáp với BQT hoặc nhắn tin cho Support7 nhé.

12. Xử lý vi phạm: Những vi phạm có thể bị xóa bỏ, người vi phạm có thể bị tước quyền truy cập diễn đàn mà không cần phải thông báo trước. Trong những trường hợp ngoại lệ ban quản trị có toàn quyền quyết định trong việc xử lý những vi phạm.


Ban quản trị diễn đàn LÀM CHA MẸ có quyền điều chỉnh, sửa đổi quy định này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần phải giải thích lý do hay thông báo trước.Xem thêm:

 
Thiệp cưới An Toàn
Ðề: Quy định về những hoạt động cộng đồng trên diễn đàn LÀM CHA MẸ

thế bọn em là sinh viên muốn đăng nhận gia sư trên đây đc không ???
 
nguyenhong2303
Ðề: Quy định về những hoạt động cộng đồng trên diễn đàn LÀM CHA MẸ

chỉ cần làm đúng theo là dc mà
 
kthuyen221199
Ðề: Quy định về những hoạt động cộng đồng trên diễn đàn LÀM CHA MẸ

mọi người đọc quy định đi mà biết cách thức của họ nhé
 
90vannavy
Ðề: Quy định về những hoạt động cộng đồng trên diễn đàn LÀM CHA MẸ

ghi nhận và thực hiện theo thôi các mẹ bé ! chụp ảnh cho bé quay phim quang cao cơm chay quay phim đám cưới quay phim cưới hỏi quay phim sự kiện
 
thuocnamgiatruyenhoabinh
Ðề: Quy định về những hoạt động cộng đồng trên diễn đàn LÀM CHA MẸ

cho em hỏi làm thế nào để bài chia sẻ của em được nhiều người biết đến ah
 
maixephoaphat
Ðề: Quy định về những hoạt động cộng đồng trên diễn đàn LÀM CHA MẸ

đăng nhận chữa bệnh có được k add ???? :(
 
noithatphongcach.net
em đã đọc hiểu và hoàn toàn đồng ý với quy định của diễn đàn đề ra
 
vongdautam
Xin nghiêm chỉnh chấp hành quy định của Làm Cha Mẹ!
 
In Kinh Tế
em ngâm cứu để kg phạm luật
 
dangthihoa
Chào Admin! mình làm bên lĩnh vực in ấn. Muốn liên hệ quảng cáo (Đặt text link hoặc banner) thì liên hệ như nào ạ
 
dangthihoa
 
maihien@
đúng vậy các bạn à
 
longnhan113
Quy định diễn đàn tuy chặt trẽ có phần hơi khó nhưng theo mình thì như vậy diễn đàn mới ngày càng chất lượng hơn và là nơi giao lưu cũng như trao đổi bổ ích và lành mạnh, mình ủng hộ
 
hansavi.com
hay
 
hangnguyen1987
Đã đọc & đồng ý
 
nguyenn123
Cần làm theo đúng qui định của trang
 
muahoatuoionline1
tks bạn nhé,mình sẽ ngâm cứu
 
bictweb
em đồng ý ạ
 
Hoàn toàn đồng ý với quy định của diễn đàn luôn.